Koordinálja a termékfejlesztési terv végrehajtását és a termékbevezetés teljes körű lebonyolítását;
kapcsolatot tart és együttműködik a fejlesztésben érintett társterületekkel;
feltárja a lehetséges kockázatokat, azokra megoldási javaslatokat tesz;
véleményezi a vonatkozó szabál.

Forrás