Klasszikus ügyvédi feladatok ellátása, jogi képviselet ellátása, peres – és nem peres képviselet ellátása, jogi tanácsadás, okiratszerkesztés és szerződések véleményezése, jogi állásfoglalások, vélemények szerkesztése, ingatlanjog, társasági jog, munkajog, jogviták peren kivüli r.

Forrás